Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 15 2018

klvg
Będę mruczał 
upiorne kołysanki, 
świecie zaśnij wreszcie, 
zdrętwiej, zemdlej 
i nie rań więcej
— Marcin Świetlicki
Reposted fromnezavisan nezavisan viacytaty cytaty

September 20 2018

klvg
Nikt nie obiecywał, że raj jest tani.
— Janusz L. Wiśniewski "Moje historie prawdziwe"
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty

September 16 2018

klvg
klvg
1850 dffa
Reposted fromkarahippie karahippie viaszydera szydera
klvg
Reposted frommrrru mrrru viaszydera szydera

August 16 2018

klvg
Stoję w bolesnym szpagacie
Pomiędzy „zostaję”
A zuchwałym raczej – „nigdy więcej”
— Konsorcjum K.C. K, z płyty UniSexBlues
Reposted fromIriss Iriss viaszydera szydera

August 06 2018

klvg
5657 ac1f 500
Rupi Kaur - Słońce i jej kwiaty.
Reposted fromnutt nutt viaszydera szydera

July 19 2018

klvg
2417 6ed7
Reposted fromSzczurek Szczurek vialoldrugs loldrugs

July 16 2018

klvg
Pluń na wszystko, co minęło: na własną boleść i cudzą nikczemność. Wybierz sobie jakiś cel, jakikolwiek, i zacznij życie od nowa.
— B. Prus "Lalka"
Reposted fromretro-girl retro-girl viaszydera szydera

June 27 2018

klvg
“(...) dlaczego jesteśmy w stanie kochać ludzi, którzy ani trochę na tę miłość nie zasługują, a innych godnych naszej uwagi, mijamy bez słowa?”
— Lucy M. Montgomery
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty

June 13 2018

7351 0e50 500
Reposted fromSecret-H Secret-H viaszydera szydera

June 12 2018

klvg
0310 8755
Reposted fromolaosa olaosa viaszydera szydera

May 16 2018

klvg
4426 e022 500
Reposted fromhagis hagis viaszydera szydera

May 10 2018

klvg

May 07 2018

4093 f347 500
Reposted fromjustinwright justinwright viaszydera szydera

April 30 2018

klvg
4113 cd69 500
Reposted fromnyaako nyaako viaszydera szydera

April 23 2018

klvg
3144 e44f
Reposted fromkarahippie karahippie viababyface babyface

March 25 2018

6927 06d8

March 24 2018

9966 c05a
klvg
Badania pokazują, że straty, których doświadczamy we wczesnym dzieciństwie, czynią nas wrażliwymi na każdą stratę, jakiej doświadczamy w późniejszym życiu. Tak więc w połowie naszego życia naszą reakcją na śmierć w rodzinie, na rozwód, na utratę pracy może być poważna depresja- może to być reakcja bezbronnego, bezradnego i przepełnionego złością dziecka.
— Judith Viorst
Reposted fromyourtitle yourtitle viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl