Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 16 2018

klvg
4426 e022 500
Reposted fromhagis hagis viaszydera szydera

May 10 2018

klvg

May 07 2018

4093 f347 500
Reposted fromjustinwright justinwright viaszydera szydera

April 30 2018

klvg
4113 cd69 500
Reposted fromnyaako nyaako viaszydera szydera

April 23 2018

klvg
3144 e44f
Reposted fromkarahippie karahippie viababyface babyface

March 25 2018

6927 06d8

March 24 2018

9966 c05a
klvg
Badania pokazują, że straty, których doświadczamy we wczesnym dzieciństwie, czynią nas wrażliwymi na każdą stratę, jakiej doświadczamy w późniejszym życiu. Tak więc w połowie naszego życia naszą reakcją na śmierć w rodzinie, na rozwód, na utratę pracy może być poważna depresja- może to być reakcja bezbronnego, bezradnego i przepełnionego złością dziecka.
— Judith Viorst
Reposted fromyourtitle yourtitle viacytaty cytaty

March 20 2018

klvg
Już nie pamiętam jak było źle
o co nam poszło, zgubiłem się.

I gdybym mógł - cofnąłbym czas
chciałbym to przeżyć kolejny raz

Czułem najmocniej i tego mi brak...
— Kortez
Reposted fromplugss plugss viaszydera szydera

March 19 2018

klvg
5575 1b6a 500
Reposted fromnutt nutt viaszydera szydera

March 05 2018

klvg

Najdziwniejsze w końcu świata jest to, że następnego dnia, miesiąc później, a nawet dwa lata po tym, kiedy zawaliły się wszystkie plany, nadzieje i marzenia, nadal trzeba żyć, podejmować decyzje, a nawet planować, choćby obiad. 

— Katarzyna Leżeńska - "Studnia życzeń"

February 28 2018

5535 0449 500
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viaszydera szydera
klvg
8079 8bab 500
Reposted fromjustMeee justMeee viaszydera szydera

February 25 2018

klvg
0773 3c3d 500
Reposted frommsofall msofall viaszydera szydera

February 09 2018

6146 0a75 500
Reposted frombrumous brumous viaszydera szydera

February 01 2018

6335 0bdb 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viaszydera szydera

January 14 2018

klvg
5324 9642 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaszydera szydera

January 11 2018

klvg
9826 03f8
klvg
8751 1a17
Reposted fromtehnvl tehnvl viaszydera szydera

December 20 2017

klvg
5488 727d
Reposted fromschwarzerwolf schwarzerwolf viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl