Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 17 2017

April 16 2017

9921 82ee 500
Reposted fromkneadedbutter kneadedbutter viababyface babyface
klvg
2836 17ad 500
i jeszcze babka z zakalcem. 
Reposted fromrol rol viaszydera szydera

April 14 2017

klvg

znudziło
mi się
czekanie 
na ciebie
i wszystko
o tobie
też mi się 
znudziło

tęsknota
niemiłość
pieprzona
samotność

to dziwne
nudzić się
jednocześnie
i łudzić
że się doczekam

to nudne
to trudne
to niemożliwe

— mateusz szulc
Reposted frommesoute mesoute viaszydera szydera
klvg
Im dłużej o kimś myślisz, tym bardziej jest zmyślony.
— Miłość 2.0
Reposted fromhorrordisco horrordisco viaszydera szydera

April 13 2017

klvg
6099 9e0b
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty
klvg
Można by przypuszczać, że cierpię na swoiste rozdwojenie jaźni. Inna jestem wobec miłych mi ludzi, a zupełnie inna, kiedy zostaje sama ze sobą. Ponura, obolała, z pretensjami do siebie.
— Wisława Szymborska
Reposted fromwagabunda wagabunda viasztukamatorka sztukamatorka

April 10 2017

klvg
3394 03ff
Reposted fromi-am-just-a-man i-am-just-a-man viaszydera szydera

April 08 2017

5040 b431 500
Reposted fromhoppin-hobbit hoppin-hobbit viababyface babyface

April 04 2017

klvg
6948 cbf4 500
Reposted fromlittlefool littlefool viacytaty cytaty

April 03 2017

klvg
Można się włóczyć nocą. 
Można rozrabiać i pić. 
Żyć jak to mówią: 
mocno, wesoło żyć . 

A smutek jak wierny pies 
dniem i nocą waruje obok. 
Jak trudno, jak trudno 
jest uciec przed sobą. 
— Kalina Jędrusik, "I wciąż się na coś czeka"

April 02 2017

klvg
Uważaj na ludzi,których miejsce jest w przeszłości. Nie wpuszczaj ich z powrotem do swojego życia.
— H.Coben "Tęsknię za tobą"
1297 9220 500

historium:

Mermaids taking a break in 1924 during the filming of Peter Pan

klvg
Dopiero próbując wejść w relację z kimś nowym zauważamy jak nam inni nasyfili w głowach.
— Sabina Rybak
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaineedrest ineedrest

March 29 2017

klvg
Reposted fromFlau Flau viaszydera szydera

March 20 2017

klvg
Jeśli dojdziesz do ładu z własnym wnętrzem, wówczas to, co zewnętrzne, samo się ułoży. Rzeczywistość pierwotna tkwi wewnątrz, a zewnętrzna jest wobec niej wtórna.
— Eckhart Tolle
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty

March 18 2017

2743 0ad2 500

virtualgeometry:

Mask Series with Saul Steinberg Photographed by Inge Morath, 1959-1962

Reposted fromerial erial viasztukamatorka sztukamatorka

March 16 2017

klvg
3935 29a1
Reposted fromTankistD TankistD viasztukamatorka sztukamatorka

March 12 2017

klvg
7251 f616
Reposted bymodalna modalna

March 07 2017

klvg

***

Zapominanie.

Jak to się robi? Powiedz.

Skoro pamiętam, zeby zapomnieć

                              o Tobie.

— wierszA.K.
Reposted bysztukamatorkaStayifyoulovepsychicdevilsmokingtime
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl