Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 16 2017

3695 de6a
Reposted frommirosia mirosia viaszydera szydera

November 13 2017

klvg
4068 d445 500
Reposted fromcelofolia celofolia viaszydera szydera

November 07 2017

1479 8205 500

emmacharlottewatson:

‘Stranger Things’ Cast + PHOTOSHOOTS

November 06 2017

klvg
3571 bcd4 500
Reposted fromsexandviolence sexandviolence viaszydera szydera

October 31 2017

klvg
9884 0b1c
Reposted fromfelicka felicka viamoomins moomins

October 28 2017

klvg
6949 767d

October 22 2017

klvg
2542 dd23 500
jestem zmęczona. nie rań mnie, proszę.

October 18 2017

6051 058c 500
Reposted fromdivi divi viaszydera szydera

October 17 2017

klvg
3684 74ae 500
Reposted frompixielark pixielark viasztukamatorka sztukamatorka

October 15 2017

5121 fa79

October 13 2017

Łzy nie lecą chociaż w sobie non stop czuję smutek.
— KęKę - “Smutek” (via polski-rap-cytaty)
Reposted fromkostuchna kostuchna viaszydera szydera
6618 d347
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viaszydera szydera

October 11 2017

klvg
Bez względu na wszystko ja się już nie odkocham.
— Barbara O'Neal
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasztukamatorka sztukamatorka

October 07 2017

klvg
Drugich takich oczu jak Twoje, nie znajdę już nigdzie.
— Bezimienna
klvg
1191 1043
Reposted fromnyaako nyaako viasztukamatorka sztukamatorka

September 30 2017

klvg
Jest mi tak jakby już było za późno.
— G.Turnau 'Dotąd doszliśmy'
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viaszydera szydera

September 29 2017

klvg
9429 d65c 500
Reposted fromduvet duvet viaineedrest ineedrest
klvg
Za długi był nasz uścisk.
Dokochaliśmy się 
do kości.
— Anna Świrszczyńska
Reposted frompassionative passionative viaszydera szydera

September 25 2017

klvg
Może za często do niej dzwoniłem. Może powiedziałem jej za wiele o sobie. Może popełniłem ten błąd, koszmarny błąd, przytulania się do niej w środku nocy i słuchania jak oddycha. Może pozwoliłem sobie za bardzo przy niej odpoczywać. Może po raz pierwszy w życiu od czegokolwiek się uzależniłem. 
— Jakub Żulczyk "Ślepnąc od świateł"

September 19 2017

klvg
Przyszła

Znowu przyszła do mnie samotność
choć myślałem, że przycichła w niebie
Mówię do niej:
-Co chcesz jeszcze, idiotko?
A ona:
-Kocham ciebie
— J.Twardowski
Reposted frommonstrum monstrum viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl